Tapes Dures

Enquadernat de llibres amb tapes de cartó.Mitjançant les màquines de cola calenta i de fresat continu es podem compactar en blocs tot tipus de fulles soltes, i així realitzar els budells per als llibres.

Aquesta és una forma ràpida, neta i segura de crear les tripes, a partir de les impressions que ens porten els nostres clients des d'impressores de la llar, copisteries, impremtes etc.Tapes dures de guaflex negre, títols daurats al llom.

Tapes dures folrades amb un disseny imprès i plastificat.


Llibres de tapes soltes, en guaflex grana, amb títols realitzats (en color oro) en vinil de cort.

Els llibres anomenats de tapa dura són aquells que tenen unes tapes de cartó rígid, que s'encolen després de tenir el budell acabat i guillotinada (tallada).

Si estàs interessat en el llibre de tapa dura, tingues en compte diverses coses:

Les tapes són uns mil·límetres més grans que el llibre o tripa (una vegada tallada aquesta); i cal tenir en compte els gruixos de les tapes, del llom i les canals (zones de frontissa de la tapa) per dissenyar, imprimir i tallar el material que les cobreix.

El material que cobreix el llibre ha de tenir diversos centímetres de més que les dimensions de la tripa (bloc de paper), ja que ha d'embolicar als cartons que fan de tapes.

Si les tapes són impreses i porten dibuix, han de portar el motiu o fotografia a sang (fins a les vores del material). Per mesurar les dimensions d'una coberta de tapa dura consultar Dissenya les tapes.Bloc de tapes dures en guaflex de colors, abans de titular.
Created by Iratxe González