Restauracions

Cosits, enquadernat especial i de conservació.Estem especialitzats en les reparacions de les enquadernacions antigues: recosits, desmuntatge de tapes soltes i muntades, re-enquadernacions de tapes sense desmuntar el llibre o recuperació de cobertes per al seu nou ús.

A 'la tripa' realitzem petites rehabilitacions, neteges, unió de pàgines, petits esquinçaments, etc. També recuperem ex-libris, lloms, capçades o zones parcials: per a la seva col·locació posterior.

Extracció d'Ex-Libris, de les tapes originals. Col·locació d'Ex-Libris en tapes noves

Llibre, folrat en tela blava, amb llom original col·locat damunt.

En tots els casos és necessària una avaluació al taller, ja que no és possible donar un pressupost o recomanació sense veure el document. En molts casos existeixen diverses possibles accions.

Ràpid també recupera, manté i re enquaderna material d'arxiu o notarial; i fins i tot llibres d'especial valor històric i cultural.* Galeria de fotos.

Llom de pell, amb nervis falsos, enganxats en tapes originals de pell Seccions de pell d'un llom original (sense els nervis) tretes per a la seva neteja i recol·locació. Llom de pell, amb nervis falsos, amb les seccions del llom original col·locades sobre el.
Created by Iratxe González