Notaries

Llibres de notari, realitzats dins de la notaria.El manteniment, reparació i enquadernació de material notarial requereix una habilitat especial i experiència; així com d'un tractament especial dels llibres dins del recinte de la Notaria.

Enquadernadora Ràpid fa anys que realitza els treballs de numeració, capitulació i registre de volums de documents de notaria.
Volums d'arxiu, amb llom de pergamí titulat en negre, i tapes en tela negra.

Enquadernacions de notari, en pergamí, amb descripció i títol en negre. Cintes de pell.

Els volums són tractats individualment, in situ, per al seu posterior cosit i enquadernat en pergamí a tota pell i mitja pell amb els lloms titulats en negre.

També existeix la possibilitat de col·locar-li als llibres cintes de cotó, o sivelles en cintes de pell, per lligar-los.Created by Iratxe González